Hans Rutte is directeur van JRS makelaars. In militaire dienst begon hij met de opleiding tot makelaar om in 1987 samen met Joop Jansen een eigen kantoor te starten. In 1992 werd het kantoor van de familie Van Seters en in 2002 het kantoor van Swen makelaars in Bloemendaal overgenomen. Na de pensionering van Joop Jansen zwaait Hans Rutte als enig aandeelhouder ondersteund door een uitstekende ploeg mensen de scepter over JRS makelaars. Hans Rutte is een generalist die door zijn lange ervaring van nagenoeg alle facetten van het makelaars vak verstand heeft.

Toch kiest JRS makelaars niet voor generalisten maar voor specialisten. “Het makelaars vak is te complex geworden. Daarom onderscheiden wij in onze organisaties vier disciplines: woningen, bedrijfsonroerend goed, nieuwbouw/consultancy en taxaties. Voor deze vier disciplines hebben we vier teams van specialisten gevormd. Ik helikopter en zorg dat opdrachten door het juiste team worden uitgevoerd. Onze makelaars bezitten voor ieder van die vier disciplines zeer veel know how. Het formeren van die specialisaties draagt er mede toe bij dat onze cliënten, particulieren en bedrijven evenals de gemeente Haarlem, omliggende gemeenten, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars/bouwers ons weten te vinden.”

“Er is de afgelopen jaren veel veranderd”, besluit Hans Rutte. “Wat gelukkig niet is veranderd, is het persoonlijke contact met onze opdrachtgevers. In samenspraak met de cliënt een bepaalde route uitstippelen, goed luisteren, het zijn en blijven wezenlijke en aantrekkelijke kenmerken van ons vak.”