Update verkoop Egelantier : 

De officiële start van de verkoop van de Egelantier, een parel uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Haarlem is op 25 november 2019 met de publicatie van de verkoopdocumentatie op TenderNed gestart www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181076.

Uitgangspunten

De gemeente zoekt een geschikte partij die het voormalige Elisabeth Gasthuis transformeert naar een gemengd programma bestaande uit:

  • hotelfunctie voor tenminste 55% van het gebouw;
  • minimaal 1500 vierkante meters culturele en/of maatschappelijke voorzieningen;
  • minimaal tien kleine stadswoningen voor de doelgroepen starters, jongeren en ouderen komen;
  • 1250 resterende m2 vrij in te richten als hotel, woningen, culturele en/of maatschappelijke voorzieningen of een combinatie hiervan.

De gemeente kijkt daarbij vooral naar een partij die, met respect voor het monumentale pand, een onderscheidend en duurzaam concept voor deze locatie kan ontwikkelen en daar cultureel-maatschappelijke partijen bij weet te betrekken.

Gefaseerde verkoopprocedure met startbijeenkomst

De verkoopprocedure vindt plaats in twee fasen, een selectie- en verkoopfase. De selectiefase start met een rondleiding door JRS makelaars en startbijeenkomst die de gemeente Haarlem op maandag 2 december organiseert vanaf 12.00 uur. Tijdens de startbijeenkomst krijgt u een toelichting over de procedure die doorlopen wordt. U kunt zich aanmelden voor de rondleiding en startbijeenkomst door uiterlijk 27 november 2019 een email te sturen naar projecten@haarlem.nl onder vermelding van ‘aanmelding rondleiding Egelantier’ t.a.v. de heer S. Poot. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het tijdstip waarop u wordt verwacht.

Selectiefase

In de selectiefase vraagt de gemeente partijen een visie en referenties aan te leveren. Op basis hiervan selecteert de gemeente maximaal vijf partijen die in de verkoopfase een aanbieding mogen uitwerken. De aanmelding voor de selectiefase sluit op 10 februari 2020.

Verkoopfase

In de verkoopfase wordt aan gegadigden gevraagd een aanbieding te doen. In de verkoopfase zijn twee individuele gespreksronden opgenomen met gegadigden. Na de eerste overlegronde dienen de gegadigden een concept aanbieding in, waar tijdens de tweede overlegronde over wordt gesproken. Op basis hiervan kan de gemeente Haarlem besluiten haar uitgangspunten, ambities en/of eisen bij te stellen indien zij daar aanleiding toe ziet. Ten slotte dienen gegadigden op 20 juli 2020 een definitieve aanbieding in, welke wordt beoordeeld op kwaliteit, prijs, financieel plan en betrokkenheid buurt. Hierbij wordt een minimale prijsbieding gehanteerd van € 4.200.000,-.

Voor meer inhoudelijke informatie kan je terecht bij Patrick Rippens  023-528 88 88 of kijk op www.haarlem.nl/egelantier-ontwikkeling/

 

Al enige jaren is JRS makelaars geselecteerd door de gemeente Haarlem als partner de verkoop van een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in goede banen te leiden.
De gemeente heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille met een zeer divers aanbod van onder andere kantoorgebouwen, woningen, speeltuingebouwen maar ook fietsenstallingen en garageboxen.

In samenwerking met de gemeente en partners is het verkoopplan opgesteld de geselecteerde objecten gefaseerd te verkopen. Deze unieke objecten worden door middel van een openbare verkoop geleidelijk aangeboden op de markt.

Houd de JRS-website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen over de verkoop van deze unieke vastgoedobjecten in Haarlem. Ook is het mogelijk je aan te melden om altijd als eerste op de hoogte gehouden te worden. Geïnteresseerd? Stuur dan je gegevens naar haarlem@jrsmakelaars.nl onder vermelding interesse gemeentelijk vastgoed.

Meer weten?

Neem contact op met Patrick Rippens

Patrick Rippens makelaar ARMT T. 023 - 531 95 40

Neem contact op

JRS bedrijfsmakelaars

T. 023 528 88 88
E. info@jrsbedrijfsmakelaars.nl