Nieuwsflash voor Résidence Chapeau!

Afgelopen week was de uitspraak van de Rechtbank van Noord-Holland.  Zoals verwacht gaan de bezwaarmakers in beroep bij de Raad van State om de omgevingsvergunning zoals deze is afgegeven tegen het licht te houden. De uitspraak van de Raad van State kan 4 tot 6 maanden duren.

Zodra we beschikken over de nieuwe planning voor de verkoop en bouw van Résidence Chapeau, brengen we u op de hoogte.