De verkoop van De Egelantier is door de gemeente tijdelijk stopgezet. Er was veel belangstelling voor het complex aan de Gasthuisvest. Uiteindelijk hebben 9 geselecteerde partijen een bieding gedaan op het gebouw. Tot grote teleurstelling heeft geen van de biedende partijen een zodanig voorstel neergelegd dat er tot gunning overgegaan kon worden. Dit betekent dat de verkoopprocedure voor deze ronde is beëindigd. De betrokken partijen zijn inmiddels geïnformeerd. Naar verwachting wordt de nieuwe verkoopprocedure in het voorjaar van 2018 bekend gemaakt.