Goed nieuws! Afgelopen week heeft het college van B & W de bezwaren die ingediend waren tegen de vergunning afgewezen. De wethouder heeft de kritiek van de bezwarencommissie weerlegd en de bezwaarmakers persoonlijk ingelicht over de onderbouwing van deze beslissing.

Dit betekent dat het besluit Residence Chapeau! te ontwikkelen in stand blijft.

Volgende week komen de eigenaren, architect Heiko Hulsker, aannemer Bouwbedrijf Jan de Wit en Hans Rutte namens JRS makelaars bijeen om het tijdspad van de bouw en verkoop van de appartementen verder uit te werken. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wettelijke periode van 6 weken waarin beroep aangetekend kan worden.

Wij houden u op de hoogte!