foto_2

PERSBERICHT

Woningbouw en hotel in voormalig Haarlems cultureel centrum

De gemeente Haarlem verkoopt de komende jaren een deel van haar vastgoedportefeuille. Daartoe behoort De Egelantier aan de Gasthuisvest. In de Egelantier was ooit het ziekenhuis Elisabeth Gasthuis gevestigd. De laatste decennia werd het gebouw gebruikt als cultureel centrum. Vrijdag 21 april wordt De Egelantier op Funda in Business geplaatst. De uiteindelijke verkoop via JRS makelaars staat gepland op 1 juni van dit jaar. Het College spreekt zijn voorkeur uit voor een hotelontwikkeling van ten minste 70 % van de vloeroppervlakte naast een beperkt aantal woningen.

Gegadigden kunnen zich tot 28 mei melden bij JRS makelaars. Dit kantoor, dat onder andere het Bisschoppelijk Paleis in Haarlem vorig najaar verkocht, is door de gemeente Haarlem geselecteerd om de verkoop van bedrijfsonroerendgoed (BOG) in goede banen te leiden. Dat gebeurde na een tender. JRS makelaars werd daarbij mede op basis van grote BOG-transacties en de juiste certificeringen van medewerkers uitgekozen.

De gemeente acht een snelle en eenvoudige verkoop van de Egelantier wenselijk. Daarom wordt gewerkt met een aantal criteria vooraf, zodat alleen partijen die geschikt zijn een bod kunnen uitbrengen. Zo dient een biedende partij een ruime en aantoonbare ervaring te hebben met de aard en de omvang van de voorgenomen herontwikkeling tot hotel, is een ruime ervaring met binnenstedelijke herontwikkeling en herontwikkeling van monumentaal vastgoed vereist evenals een grote ervaring voor een duurzame herontwikkeling van vastgoed.

Voor meer informatie: JRS makelaars Wendy van Wayenburg (media & pers) of Patrick Rippers ( inhoudelijke informatie verkoop)  023-5319540