mht

Het lijkt stil rondom het project MHT maar niets is minder waar! Wij kunnen u verzekeren dat er achter de schermen een team van professionals de nodige voorbereidingen aan het treffen is om een unieke woonomgeving te realiseren voor zowel de woningen, appartementen als de parkachtige inrichting van de openbare ruimte.

Graag geven wij u een update:

Appartementen: Een sneak preview

Hier de impressies van de gevelbeelden voor het appartementencomplex.

gevelbeelden mht

Er wordt op dit moment gewerkt aan het totaal plaatje van het appartementencomplex. Uw woonwensen welke wij van u hebben ontvangen vanuit de verschillende enquêtes en de inloopdagen zijn hierin meegenomen.

In het ontwerp wat wij verder aan het uitwerken zijn is ruimschoots aandacht voor de:

  • afwisselende architectuur
  • grootte van de appartementen
  • afmeting van de balkons en terrassen
  • parkeergelegenheid
  • afmeting en plek van de bergingen

Na veel tussentijds overleg met het kwaliteitsteam*, hebben wij op 28 september jl. het finale voorstel gepresenteerd. Er is goedkeuring gegeven op de hoofdlijnen. Op basis hiervan zijn wij gestart met de verdere uitwerking van het plan. Zodra het plan volledig is uitgewerkt, zal u uitgenodigd worden voor een presentatie van de uitstraling, definitieve plattegronden, de VON prijzen en een nadere toelicht over de inschrijving en toewijzing..

U ontvangt deze uitnodiging zodra de stukken gereed en door alle partijen (waaronder het kwaliteitsteam) zijn goedgekeurd. Tijdens deze presentatie kunt u ook inschrijven voor het appartement waarin u het meest geïnteresseerd bent.

Wij realiseren ons dat uw geduld op de proef gesteld wordt maar vertrouwen erop dat wij u nog dit jaar luxe appartementen kunnen aanbieden waarin uw woonwensen centraal staan.

* kwaliteitsteam is een groep deskundigen die de kwaliteit van het plan beoordeeld, alvorens deze ter toetsing aan welstandscommissie van de gemeente Bloemendaal worden aangeboden.

Woningen

De eerste koop- en aannemingsovereenkomsten zijn getekend! De meeste kopers zijn inmiddels in gesprek met het bouwbegeleidingsteam van AM/BAM over de gedetailleerde woonwensen.

Het stappenplan voor de woningen ziet er als volgt uit:

  • Oktober 2015 – uitbreidingen zoals erkers, uitbouw en extra dakkapellen afstemmen met het kwaliteitsteam
  • Medio november 2015 – omgevingsvergunning woningen onherroepelijk
  • Eind eerste kwartaal 2016 – start bouw

Heeft u interesse in een grondgebonden woning?

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar dus dit is uw kans. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de projectmakelaars:

JRS makelaars kantoor Bloemendaal
Bloemendaalseweg 139
2061 CH Bloemendaal
023 525 90 91
bloemendaal@jrsmakelaars.nl

mht